Klinikkens persondatapolitik.

Personfølsomme data i form af cpr.-nr. og journaler opbevares på en lokal PC i klinikken.

Adgang til PC ´en er beskyttet af password.

PC´en er på internettet beskyttet af et antivirusprogram.

Der foretages dagligt backup af klinikkens personfølsomme data til lokalt USB-drev. USB-drevet opbevares i en sikkerhedsboks,  hvortil adgangen er beskyttet af en kode. Journalerne opbevares i klinikken i henhold til gældende lovgivning i mindst 10 år efter sidste patientkontakt.

Klinikken videregiver ikke journalindhold til tredjepart uden aftale med patienten.

Ved ønske fra patienten gives udskrift af journalen direkte til patienten, enten i form af papirudskrift eller

elektronisk overførsel til en af patienten angivet e-mailboks.

 

Ved afregning med diverse forsikringsselskaber, herunder indberetning til Sygesikringen Danmark,

sker dette ved brug af patientens cpr.-nr. og navn.