Min baggrund

Uddannet som læge i 1984 fra Odense Universitet. Herefter 7 års hospitalstjeneste.

Speciallæge i Almen medicin i 1994.

Jeg har siden 1992 arbejdet som vikar for praktiserende læger i Fredericia, Vejle, Kolding og Jelling.

Desuden er jeg beskæftiget med lægevagtskørsel.

Min akupunkturmæssige uddannelse har jeg fra kurser i Danmark og udlandet.

 

Nedenstående interview blev bragt i Akupunkturnyt  i november 2004

 

Månedens interview.

Læge Uffe Gren

 

 

Hvem er du?                                                                 

Jeg er 46 år gammel og bosiddende i Fredericia. Min lægevidenskabelige embedseksamen tog jeg på Odense Universitet i 1984

og uddannede mig herefter til almenmediciner på diverse sygehuse i Fredericia, Vejle, Middelfart,  Esbjerg og  Åbenrå.

Min autorisation som speciallæge i almen medicin fik jeg i 1994.

 

Hvor længe har du brugt akupunktur, og hvordan kom du i gang med at bruge det?

Akupunktur har fascineret mig lige så længe, jeg kan huske, og jeg har altid gerne villet lære det. I 1985 var jeg værnepligtig læge i Forsvaret og gjorde tjeneste på Ryes Kaserne

i Fredericia. Da jeg fandt ud af at min chef på Infirmeriet, Stabs- og Divisionslæge Peer D. Fischer, var kasserer i Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur (DMSfA), spurgte jeg ham, om ikke jeg kunne lære akupunktur.- Det mente han imidlertid først var en god ide, når jeg kunne bruge det mere hyppigt end tilfældet ville være, når jeg var nyuddannet læge og endnu ikke havde været  igennem min kliniske uddannelse.- Set i bakspejlet havde jeg nok kunnet bruge akupunktur en hel del i mit daglige arbejde på Infirmeriet..Men dengang var akupunktur jo også en slags trolddomskunst..

Der skulle herefter gå omkring 7 år før jeg i ca. 1992 begyndte at bruge akupunktur i  det små, og da mest som triggerpoint-akupunktur. Mine øjne åbnedes for alvor overfor akupunktur og dens anvendelsesmuligheder i almen praksis i forbindelse med et vikariat i almen praksis i Christiansfeld i 1994. I mange af den pågældende læges journaler over de patienter, der var blevet behandlet med akupunktur, stod nogle store bogstaver med tal bagefter- Disse tal sagde mig ikke særlig meget, og derfor besluttede jeg mig for at lære noget mere om akupunktur. Min første lærebog blev ”Lærebog i akupunktur” af Ole Dahl og Johannes Fossgren. Den læste jeg mange gange, men har aldrig rigtig forstået den og dens kinesiske filosofi.-Men jeg var kommet i gang med nålene om end det i starten kun blev til få behandlinger om måneden.

 

Hvor har du din uddannelse fra og hvad består den i?

Mit første akupunkturkursus var Akupunktur II begynderkursus i 1996 på Sandbjerg Gods i nærheden af Sønderborg og underviserne var nogle af DMSfA´s ”grand old men ”, overlæge Per Evald Hansen, overlæge Johannes Fossgren og overlæge Bo Bøggild. Herudover har jeg deltaget i flg. akupunkturkurser: Akupunktur på naturvidenskabeligt grundlag. Kursus af 40 timers varighed. Underviser overlæge Palle Rosted, universitetshospitalet i Sheffield. Puls- og tungediagnostik i akupunkturen. Kursus af  8 timers varighed. Underviser kinesisk professor i akupunktur. Skalpakupunktur. Kursus af 2 dages varighed. Underviser alment praktiserende læge Günther Noll. Akupunkturkursus IV (=”Lesboskurset”). Kursus af 19 timers varighed. Undervisere overlæge Bo Bøggild og speciallæge Ruth Kirkeby. Kursus i Traditionel Kinesisk Medicin. Undervisere Overlæge Per Evald Hansen og speciallægeThorkild Bøgh Christensen. Kursus af 40 timers varighed. Low back pain- behandling med akupunktur. Underviser praktiserende læge Gilbert Lambrects fra Belgien. Kursus af 6 timers varighed. Traditionel Kinesisk Medicin (TCM). Undervisere speciallæge i almen medicin Niels Jacob Bang-Nielsen og speciallæge i almen medicin Elsebeth Lægaard. Kursus af 20 timers varighed. Akupunktur VI B med bl.a. triggerpoint-akupunktur. Underviser Lektor Palle Rosted, Sheffield Universitet, England. Kursus af 7 timers varighed.

Desuden holder jeg mig løbende orienteret om akupunktur via DMSfA´s medlemsblad samt Internettet. Tillige indeholder min bogreol flere bøger om akupunktur, bl.a.

Lærebok i akupunktur af Oscar Heyerdahl og Nils Lystad, Tradisjonell Kinesisk Akupunktur af Oscar Heyerdahl og Nils Lystad, Medical Acupuncture A Western Scientific Approach af Jacqueline Filshie og Adrian White, Yamamoto Neue Schädelakupunktur af Toshikatsu Yamamoto og Walburg Maric’-Oehler,

Klassisk Akupunktur af Eckhard Bick, Øreakupunktur af Eckhard Bick, AuriculoTherapi Manual af Terry Oleson samt

Akupunktur På naturvidenskabeligt grundlag af Palle Rosted.

En ikke uvæsentligt del af min akupunktur-uddannelse får jeg løbende i form af feedback fra de patienter jeg behandler i min akupunkturklinik.

 

Hvad bruger du akupunktur til?

 

Jeg bruger i overvejende grad akupunktur til smertebehandling (herunder hovedpine samt smerter i det muskoloskeletale system) tobaksafvænning samt sinuitter. Men i de senere år er jeg også begyndt i højere grad  at behandle andre lidelser som f.eks. stress,  astma, allergi, barnløshed og menopausesymptomer.

 

Hvordan ser du akupunkturs fremtid og indplacering i almen praksis?

 

Da almen praksis er det sted, hvor patienter med smerter henvender sig først, bør akupunktur

efter min mening have en meget central plads dér. Akupunktur er jo et glimrende alternativ eller

supplement til analgetica ved smerter i bevægeapparatet.

 

Det kunne være glædeligt og spændende hvis endnu flere læger i almen praksis uddanner sig i

akupunktur, så de bringer sig i stand til at behandle de enkleste lidelser. Det kunne tillige være

godt for patienterne samt akupunkturens omdømme, hvis almen praksis kunne henvise

patienter til vederlagsfri akupunktur hos de læger, der har gjort akupunktur til et speciale.